Rubriky: Články, Komunita

Kolem dokola thumbnail

Reagujeme na rostoucí poptávku o informacích k využívání iPadů ve školách a nabízíme

ZÁJEMCŮM Z ŘAD UČITELŮ akreditované vzdělávací programy s tématikou využití iPadů ve speciálním školství. Zájemce prosíme o vyplnění údajů do formuláře zde. Po vyplnění formuláře budou po dohodě s účastníky upřesněny vhodné termíny. Podrobnější rozpis naleznete níže.

NABÍDKA PLATÍ I PRO ZÁJEMCE Z ŘAD RODIČŮ vzdělávací programy s tématikou využití iPadů ve speciálním školství či při volnočasových aktivitách – podrobnosti zde

dvpp

1. Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (základní seznámení)

2. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením

3. Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii

4. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS

NOVÉ
5. Využití tabletů ve vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ a žáků jejichž mateřským jazykem není čeština (vhodné zároveň pro děti se specifickými poruchami učení)

6. Využití iOS aplikací pro vlastní tvorbu a rozvoj kreativity
anotace pro nové programy je zde

Programy jsou koncipovány maximálně pro 12 účastníků

Cílové skupiny:

  • Učitelé a vychovatelé ve speciálním školství všech stupňů
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé ZŠ, kteří integrují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Logopedi
  • Pracovníci Speciálně pedagogických center
  • Rodiče

Plánové místo konání:

  • Speciální ZŠ Poděbrady
  • V případě počtu 10ti zájemců z jedné lokality (organizace) možnost výjezdu v dosahu 100 km od Poděbrad. V případě vzdálenějších míst je toto možné při obsazení 2 kurzů v jednom termínu (20 osob).

Cena za účastníka:

kurz č. 1 a 6          700 Kč 4 vyučovací hodiny (4×45 minut)
kurz č. 2,3,4,5    850 Kč 5 vyučovacích hodin (5×45 minut)

Lektoři

  • Mgr. Lenka Říhová

VŠ, obor speciální pedagogika
Speciální pedagog s 15 letou praxí v oboru
Logoped, dlouhodobě se zabývající alternativní komunikací
Absolvent semináře Implementace Apple produktů do škol
Apple Distinguished Educator | Professional Development (certifikovaný Apple konsultant pro využití iOS ve vzdělávání)
ICT kurzy a školení, orientace v oblasti ICT
Autorka metodiky programů
publikační činnost k tématu iPadů na blogu iSEN a Metodickém portálu,
člen expertního panelu Eduin, společnosti, zabývající se otázkami vzdělávání

  • Ivana Jelínková

studující VŠ, obor speciální pedagogika
12 letá praxe v oboru speciální pedagogiky
Odborník na m-learning: výuka pomocí mobilních zařízení
Absolvent semináře Implementace Apple produktů do škol
Apple Distinguished Educator | Professional Development (certifikovaný Apple konsultant pro využití iOS ve vzdělávání)
ICT koordinátor, odborník na iOS zařízení
Externí spolupracovník vývojářů aplikací pro iOS
Garant materiálně technického zabezpečení programu
publikační činnost k tématu iPadů na blogu iSEN
Recenzent metodiky