Rubriky: Komunita

Změna začíná dotekem thumbnail

12.2. 2014 proběhla ve velké posluchárně pedagogické fakulty, katedry speciální pedagogiky

ODBORNÁ VÝROČNÍ KONFERENCE psychopedické společnosti.

Byli jsme požádáni o vytvoření programu s tématem využívání iPadů ve speciálním vzdělávání.

Naším cílem bylo ukázat odborné pedagogické veřejnosti cestu, kterou iSEN iniciativa prošla v průběhu tří let své existence, představit konkrétní příklady dobré praxe ze škol a zařízení v ČR a také namotivovat další školy a učitele.

ScreenShot040

Po úvodní prezentaci o našem tříletém putování s iPady (Lenka Říhová – iniciátorka a zakladatelka iSEN komunity, Speciální ZŠ Poděbrady, lektorka iSEN kurzů), představení iPadu jako zařízení s možnostmi přizpůsobení pro osoby s handicapem a přehledu ukázky aplikací z různých vzdělávacích oblastí (Iva Jelínková, zakladatelka iSEN komunity, Speciální ZŠ Poděbrady, lektorka iSEN kurzů), mohli účastníci shlédnout vystoupení zkušených uživatelů iPadů.

Výroční odborná konference 2014 - iSen

  • iPad jako nástroj komunikace

Lenka Říhová  představila využití aplikací pro počáteční vývoj řeči – Moje dítě nemluví, s jakou aplikací mám začít a přehled typů aplikací, využitelných pro alternativní komunikaci.

  • iPad pro dospělé klienty

Michal Šmíd, ředitel Handicap centra Srdce a praktické školy Chotěšice nás seznámil s projektem Easy read – snadno srozumitelné čtení a s tvorbou knížek a obrázkových video kuchařek samotnými klienty. Zajímavé bylo vyčíslení úspory nákladů se systémem iOS a využití iPadu pro denní agendu zaměstnanců zařízení. Prezentace zde.

  • iPad v klinické logopedii

Gabriela Solná pracuje ve fakultní nemocnici v Ostravě a iPad využívá v klinické praxi s dospělými klienty po mozkových příhodách i s dětmi v logopedické ambulanci. Představila aplikace pro dospělé klienty, aplikace využitelné na diagnostiku a podrobněji využití aplikace Bitsboard. Zajímavý rozhovor s ní vyšel nedávno v internetovém Jablíčkáři. Je autorkou webu o iPadech a jejím využívání v logopedii http://www.i-logo.cz/

  • iPad ve speciální třídě

Vojtěch Gybas ze ZŠ speciální v Bruntálu,je autorem několika článků tady na webu, a tak si myslím, že ho není nutné nijak zvlášť představovat. Na konferenci se podrobněji věnoval aplikaci Book Creator a tvorbě knížky o starých pověstech českých se staršími žáky speciální školy. Diváky zaujala rychlá tvorba knížky, kterou předvedl přímo na místě, skvělé bylo video matematických závodů s iPadem. Své zkušenosti popisuje také na webových stránkách http://www.ipadvevyuce.cz/

  • iPad pro děti s kombinovaným postižením

Renata Lepová a Gabriela Hejná, učitelky  z pražské ZŠ speciální, Bártlova, přesvědčily přítomné diváky, že iPad je možné využít i s dětmi s opravdu těžkým postižením. Předvedly některé relaxační aplikace a způsob komunikace s rodinou prostřednictvím záznamových deníčků v iPadu.

  • iPad pro děti s lehčím mentálním postižením

Kristina Benešová a Hanka Čápová pracují s prvňáčky v poděbradské speciální škole. Představily oblíbenou aplikaci Bitsboard, ukázku ranního kroužku se sdílením zážitků mezi rodinou a školou prostřednictvím aplikace Click-n-Talk, tvorbu materiálů v Move and Match a Make It. Obě jsou také autorkou několika článků na iSEN webu a hlavně tvoří naši neocenitelnou základnu pro ověřování aplikací v praxi. Video z prezentace zde.

  • iPad v muzikoterapii

Matěj Lipský, ředitel Centra sociálních služeb Tloskovpo teoretickém vymezení pojmů (psychoterapie a rehabilitace v muzikoterapeutickém procesu)  představil možnosti muzikoterapie ve spojení s psychoterapií, prožitkem a také některými aplikacemi pro iPady.

Výroční odborná konference 2014 - iSen1

Odměnou všem prezentátorům byl zájem posluchačů, který přetrval až do úplného konce, což (jak víme z důvěryhodného zdroje :)) nebývá u těchto konferencí tak obvyklé. Věříme, že informace o zapojení moderních technologií do speciálně pedagogické praxe nadchla další kolegy a že se tak iPady dostanou k dalším dětem i dospělým, kterým mohou pomáhat na jejich cestě za vzděláváním.

DĚKUJEME ZA (i)SNOVOU REPREZENTACI :)

a sdílnou atmosféru

0136e8a0032838aba20f32c36fa0bd38d07ff7818d

Za pozvání na konferenci děkujeme PaedDr. Jaroslavě Zemkové, Ph.D, z katedry speciální pedagogiky UK, předsedkyni psychopedické společnosti.  Za krásné fotografie potom našemu dvornímu fotografovi, Ondrovi Chaloupkovi.