Rubriky: Komunita

…špatný sen? thumbnail

Obracíme se na všechny, kteří mají dobrou zkušenost s využíváním iPadů pro rozvoj, komunikaci i vzdělávání dětí nejen se speciálními potřebami. POMOZTE UKÁZAT NA PODIVNÉ MOCENSKÉ A EKONOMICKÉ TRIKY A MANIPULACI!

Začátkem dubna MŠMT zveřejněnilo Výzvu 51 k podpoře čerpání peněz z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Možnosti výzvy již byly v tisku několikrát rozebrány (Výzva 51 je tadyV čem je výzva 51 zmetek., Dodoš nebo INDOŠ… Tablet a k čemu je to vlastně dobré).

Stručně řečeno se jedná o možnost získat prostřednictvím projektu finance na pořízení technologií/tabletů a na vzdělávání učitelů k tomu, jak je smysluplně ve výuce používat. V tisku a i z úst ministra školství, Marcela Chládka, bylo prezentováno, že školy si (prostřednictvím žadatele) budou moci samy zvolit, pro jakou platformu se rozhodnou a jaké technologie budou pro ně vhodné.

Bohužel tomu tak není. DÍKY TECHNICKÉ SPECIFIKACI A FORMULACÍM VÝZVY NENÍ MOŽNÉ SI Z PROSTŘEDKŮ PROJEKTU POŘÍDIT TABLETY OD FIRMY APPLE.

Tento článek píši s vědomím toho, že jsme měli možnost být v průběhu minulých tří let v bezprostředním kontaktu s konkrétními případy toho, jak iPady mění životy dětí s postižením, pomáhají s komunikací, projevy autismu a vzděláváním. Stovky škol, tisíce učitelů a rodičů nám denně poskytují zpětnou vazbu o smysluplnosti zapojení iPadů do jejich práce. Mohla bych uvádět jmenovité příklady dětí, rodin, škol a učitelů, kteří se přesvědčili o tom, že toto zařízení naplno splňuje požadavky nejen na jednoduchost ovládání, ale hlavně na obrovskou přizpůsobitelnost speciálním potřebám dětí se zrakovým, sluchovým, mentálním i fyzickým postižením, dětí s autismem, s poruchami učení. Také není pochyb o tom, že právě tato platforma disponuje nejobsáhlejším souborem vzdělávacích a kreativních aplikací, pro výuku vhodných.

Jako ohromné plus, které dokazuje, že iPady mají své místo v českých školách, považuji také to, že se kolem využívání iPadů ve vzdělávání podařilo vytvořit komunitu, která na www.i.sen.cz hledá inspiraci a sdílí své zkušenosti. Která jiná platforma má základnu čítající přes 2000 registrovaných uživatelů? Proč MŠMT nevyužije tak ohromnou aktivitu učitelů z praxe, zájem, který nebyl nikým nařízen a přesto se šíří zdola, protože v tom jeho aktéři vidí smysl?

Není možné, aby z veřejné soutěže byla takto vynechána jedna platforma a nabízí se otázka –  KDO JE ZA TO ZODPOVĚDNÝ? ČÍ JE TO ZÁJEM? KDO CHCE OMEZOVAT ŠKOLY V TOM, JAKÉ TECHNOLOGIE MAJÍ POUŽÍVAT? A PROČ NEDOSTÁVÁME JASNÉ ODPOVĚDI?

Přestože teď ve velké míře píšu o potřebách speciálního vzdělávání, obracím se zároveň na všechny další učitele ze škol hlavního vzdělávacího proudu, kteří pracují s technologiemi, a také na rodiče, kteří chtějí pro své děti možnost výběru.

PROTOŽE TEĎ UŽ NEJDE O IPADY, JDE O SPRAVEDLNOST, MOŽNOST SI SVOBODNĚ VYBRAT A NENECHAT SEBOU MANIPULOVAT!

Sdílejte, prosím, tento článek a pomozte nám najít odpovědi. DĚKUJI.