Rubriky: Komunita

Kolem dokola thumbnail

NABÍDKA PRO ŠKOLY

Akreditované programy DVPP s možností čerpání prostředků z​ Výzvy OPVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

Leták k šablonám

leták ke stažení

DVPP šablony – podrobné informace