Rubriky: Komunita

Kolem dokola thumbnail

Od září 2012 nabízíme další 2 kurzy, akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zájemci mohou využít stávající formulář zde.

 • VYUŽITÍ TABLETŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ A U ŽÁKŮ, JEJICHŽ MATEŘSKÝM JAZYKEM NENÍ ČEŠTINA

Podmínkou absolvování kurzu je uživatelská znalost prostředí iPadů na úrovni základního semináře.

Témata výuky

 • Rozšíření dovedností ze základního semináře, specifika využívání tabletů u žáků vzdělávaných podle RVP pro 1. stupeň základního školství
 • Vhodné aplikace a jejich základní přehled
 • Praktické vyzkoušení práce s různými typy aplikací
 • Přizpůsobení a personalizace aplikací pro jednotlivé předměty
 • Technická a metodická podpora

Absolvent vzdělávacího programu získá tyto dovednosti

– orientuje se v typech vzdělávacích aplikací a dokáže je vhodně použít pro výuku žáků na 1. stupni základní školy, při výuce žáků cizinců a žáků s dysporuchami
– prakticky si vyzkouší aplikace z jednotlivých vzdělávacích oblastí a jejich případnou úpravu pro konkrétního uživatele a výukový předmět
– získá přístup k centru podpory, sdílení zkušeností a metodických materiálů
– Získané znalosti bude schopen samostudiem dále prohlubovat a aplikovat ve své škole

 • VYUŽITÍ iOS APLIKACÍ PRO VLASTNÍ TVORBU A ROZVOJ KREATIVITY

Kurz vychází z potřeb absolventů našich kurzů Využití iPadů při výuce… (kurzy 2,3,4,5) a jejich zájmu o navazující semináře. Podmínkou absolvování tohoto kurzu je uživatelská znalost prostředí iPadů na úrovni minimálně základního semináře.

Jedná se o využití aplikací, které jsou určené přímo pro vlastní tvorbu. A to buď pro učitele, který s jejich pomocí vytváří prostředí personifikované pro konkrétního uživatele nebo pro žáky, kteří tím jsou podporováni k rozvoji kreativity a aktivnímu zapojení do vlastního sebevzdělávání. V procesu tvorby tak získávají nenásilnou formou důležité znalosti a dovednosti.
Výhodou hotových produktů je snadné sdílení prostřednictvím emailu nebo webových úložišť

Témata výuky

 • Přínos aplikací pro vlastní tvorbu ve vzdělávání
 • Vhodné aplikace a jejich základní přehled
 • ( aplikace pro tvorbu úkolů, pracovních listů, knížek, obrázkových deníků nebo záznamů různých aktivit, interaktivní výtvarné a hudební činnosti )
 • Praktické vyzkoušení práce s různými typy aplikací
 • Přizpůsobení a personalizace aplikací pro konkrétní klienty
 • Technická a metodická podpora

Absolvent vzdělávacího programu získá tyto dovednosti

– orientuje se v typech vzdělávacích aplikací a dokáže je vhodně použít pro práci s dětmi/žáky
– prakticky si vyzkouší aplikace vhodné pro jednotlivé oblasti rozvoje a vytvoří vlastní výstupy
– získá přístup k centru podpory, sdílení zkušeností a metodických materiálů
– Získané znalosti bude schopen samostudiem dále prohlubovat a aplikovat ve své škole

podrobné organizační informace jsou v přehledu všech kurzů