Programy pro šablony

AKREDITOVANÉ PROGRAMY, SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE ŠABLON 

Výzva OPVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti s pomocí technologií
Rozvoj předmatematické a matematické gramotnosti s pomocí technologií

Leták k šablonám

klikni pro velký náhled