Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších profesí, sdílejících informace o využití iOS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami

Sdílíme iSEN

Jsem učitel

Jste učitel a chcete vědět, jak by Vám iPad ve výuce mohl pomoci? Pokud věříte, že Vám pomoci může, jste tu správně… Těší nás váš zájem a vítáme vás v iSEN komunitě.

Kolem iSNU se formuje stále početnější skupina učitelů, kteří si uvědomují vliv a možný pozitivní význam technologií ve vzdělávání. Jsou nejen odborníky ve svých oborech, ale hlavně umí propojit své praktické pedagogické zkušenosti a znalost moderních technologií do smysluplného působení ve prospěch svých žáků.

Na stránkách komunity projektu se dozvíte spoustu užitečných informací. Z různých článků a příspěvků zjistíte, v čem spočívají výhody práce s iPadem u zdravých dětí i u těch se speciálními vzdělávacími potřebami. V přehledech najdete seznamy konkrétních aplikací, které mohou pomoci rozvíjet schopnosti dětí v jednotlivých vzdělávacích oblastech nebo v osobnostním rozvoji. Z metodicky a prakticky zaměřených článků si uděláte obrázek, jak iPady můžete využít ve své práci.

Registrací získáte přístup ke všem informacím a příspěvkům v kompletní podobě, podporu a pocit sounáležitosti a spolupráce s kolegy a pokud budete mít zájem, tak také možnost publikovat své zkušenosti z oblasti využívání iOS zařízení ve vaší praxi.

Jsem rodič

Pokud jste navštívili naše stránky, patříte jistě mezi rodiče, kteří se zajímají o vliv moderních technologií na současnou školu. Těší nás váš zájem, vítejte na stránkách  iSen komunity, společenství lidí, kteří sdílejí informace o možnostech využívání iPadů a dalších iOS zařízení pro podporu vzdělávání.

Bez podpory a spolupráce s rodiči se dnes žádná škola neobejde. Rodiče a zejména rodiče dětí s postižením byli první, kteří si uvědomili možnosti, které iPady pro rozvoj jejich dětí mohou mít a rodiče také tvoří významnou část této komunity.

Na stránkách projektu se dozvíte spoustu užitečných informací. Z různých článků a příspěvků zjistíte, v čem spočívají výhody práce s iPadem u zdravých dětí i u těch se speciálními vzdělávacími potřebami. V přehledech najdete seznamy konkrétních aplikací, které mohou pomoci rozvíjet schopnosti dětí v jednotlivých vzdělávacích oblastech nebo v osobnostním rozvoji. Z metodicky a prakticky zaměřených článků si uděláte obrázek, jak iPady můžete využít právě vy.

Registrací získáte přístup ke všem informacím a příspěvkům v kompletní podobě, podporu a pocit sounáležitosti a spolupráce s ostatními, možnost vyměnit si zkušenosti s ostatními rodiči a pokud budete mít zájem, tak také možnost publikovat své zkušenosti z oblasti využívání iOS zařízení s vašimi dětmi.

Jsem ICT pracovník

Patříte mezi vývojáře, pracovníky v oblasti ICT nebo jiné technologické profese? Chtěl byste pomoci své škole v technických otázkách zavádění moderních technologií do výuky nebo hledáte tipy pro vývoj svých aplikací? Těší nás váš zájem a vítáme vás na iSEN stránkách.

Odborníky jako vy tady potřebujeme. Ne všichni učitelé nebo rodiče si umí poradit s iOS zařízeními po technické stránce a vaše zkušenosti mohou být velmi užitečné. Také chytrých českých aplikací pro děti a pro ty se speciálními potřebami zejména, není nikdy dost a jejich další vývoj se stále bude hodit. Nemluvě o správném nastavení a péči například o mobilní učebnu.

Na stránkách iSEN komunity se dozvíte spoustu užitečných informací. Z různých článků a příspěvků zjistíte, co učitelé a rodiče od ICT očekávají a v čem potřebují pomoct. Přehledy aplikací vám mohou pomoci najít „mezery“, na kterých může vyrůst třeba právě vaše aplikace, zkušení učitelé se mohou stát vašimi spolupracovníky a poradci po pedagogické stránce jejího působení.  Z metodicky a prakticky zaměřených článků si uděláte obrázek, o jaké aplikace je mezi uživateli zájem.

Registrací získáte přístup ke všem informacím a příspěvkům v kompletní podobě, podporu a pocit sounáležitosti a spolupráce s ostatními, možnost vyměnit si zkušenosti s ostatními a pokud budete mít zájem, tak také možnost publikovat své zkušenosti z oblasti využívání a fungování iOS zařízení.

Jsem speciální pedagog

Vítáme vás v iSEN komunitě a těší nás váš zájem o naše stránky.  Učitelé dětí se speciálními potřebami byli první, kteří si uvědomili úžasné možnosti iOS zařízení pro rozvoj a vzdělávání svých žáků a jejich počet v iSEN komunitě stále narůstá.

Ve speciální pedagogice je potřeba speciálního stylu výuky, neobejdeme se bez názornosti, multismyslového působení a stálé motivace. V Appstore  je k dispozici velké množství aplikací, zaměřených tímto směrem, stále vznikají další a mohou pomáhat stovkám dětí se zvláštními potřebami.

Na stránkách komunity projektu i-Sen se dozvíte spoustu užitečných informací. Z různých článků a příspěvků zjistíte, v čem spočívá hlavní výhoda práce s iPadem u zdravých i handicapovaných dětí a seznámíte se s možnostmi přizpůsobení pro konkrétní typy postižení i jednotlivce. V přehledech najdete seznamy konkrétních aplikacích, které mohou pomoci rozvíjet schopnosti dětí v jednotlivých vzdělávacích oblastech nebo u konkrétních typů postižení. Z metodicky a prakticky zaměřených článků si uděláte obrázek, jak iPady můžete využít ve své práci.

Registrací získáte přístup ke všem informacím a příspěvkům v kompletní podobě a pokud budete mít zájem, tak také možnost publikovat své zkušenosti z oblasti využívání iOS zařízení ve vaší praxi.

Jsem pracovník v sociálních službách

Pracujete v sociální oblasti, ve stacionářích, domovech a zařízeních pro seniory a osoby s handicapem nebo zdravotními problémy? Pro oblast vašeho působení se odpovědi o využití a pomoci technologií teprve začínají formovat a vy můžete být u toho. Těší nás váš zájem a vítáme vás na stránkách iSEN komunity. Snadnost ovládání a přizpůsobitelnost iPadu osobám s různými zdravotními obtížemi, jej přímo předurčuje jako moderní motivační a kompenzační pomůcku, která může pomoci vašim klientům i vám.

Mezi námi se objevují první inovátoři z řad sociálních pracovníků, kteří testují iPady a vhodné aplikace právě pro seniory, zdravotně znevýhodněné a dospělé osoby s handicapem. Společně připravujeme metodiky a kurzy pro ty z vás, kteří se chtějí dozvědět víc.

Na stránkách komunity projektu i-Sen se dozvíte spoustu užitečných informací. Z různých článků a příspěvků zjistíte, v čem spočívá hlavní výhoda práce s iPadem u lidí nemocných i handicapovaných a seznámíte se s možnostmi přizpůsobení a usnadnění pro konkrétní uživatele. V přehledech najdete seznamy konkrétních aplikací, které mohou pomoci zachovat, upevnit nebo rozvíjet důležité rozumové schopnosti i v pozdějším věku nebo aplikace, které klientům pomohou smysluplně trávit čas. Z metodicky a prakticky zaměřených článků si uděláte obrázek, jak iPady můžete využít ve své práci.

Registrací získáte přístup ke všem informacím a příspěvkům v kompletní podobě, podporu a pocit sounáležitosti a spolupráce s ostatními, možnost vyměnit si zkušenosti s ostatními a pokud budete mít zájem, tak také možnost publikovat své zkušenosti z oblasti využívání iOS zařízení s vašimi klienty.

Translate »