Emoce a/nebo angličtina

Rubriky: Inspirace, Komunikace, Kreativita, Praxe, Školní předměty

Emoce a/nebo angličtina thumbnail

Aplikace firmy TinyBop patří mezi ty preferované. Jsou cíleně zaměřené na konkrétní výuková témata, ale zároveň je zde prostor pro objevování, hru a zkoumání a dokonce na nás “mluví česky”. Prostě splňují hned několik požadavků, které na aplikace máme. Většinou je již z jejich názvu patrné, na co práce s nimi cílí. Toto úplně neplatí [...]

Rubriky: Speciální potřeby, Všeobecný rozvoj

Imitace, videotrénink ➡️ sebeobsluha thumbnail

Podzimní období sebou přináší, kromě barevných listů a halloweenských strašidýlek, také rýmu a nachlazení. Spotřeba kapesníků stoupá a nákaza se šíří rychle. Nácvik a připomínání základních sebeobslužných dovedností, včetně smrkání, tedy určitě patří do tříd mateřských i speciálních škol (v některých případech i do nižších ročníků běžných ZŠ). Špatná technika smrkání může způsobit bolest hlavy nebo [...]

Rubriky: Komunikace, Soc./Zdrav oblast, Speciální potřeby

Prostě “Komunikátor” thumbnail

Já vím, že to často opakuji, ale aplikace řady Bitsboard jsou prostě nepřekonatelné. Tahle nová – COMMUNICATOR – je velmi všestranná. Může sloužit nejen jako aplikace pro alternativní komunikaci, ale i pro další aktivity, související s rozvojem a podporou řeči (logopedie, tvorba a stavba věty, slovní zásoba, porozumění…) Možnosti jsou omezené pouze vaší fantazií ;). [...]

Nové věci hrou

Rubriky: Speciální potřeby, Všeobecný rozvoj

Kolem dokola thumbnail

Autistické (ale i jiné) děti často odmítají nové a pro ně neznámé situace, činnosti, věci. Nemusí dobře chápat důvod změny,  mají potíže s předvídáním, obtížně si představují i něco jiného, než co vidí a slyší. Svůj klid se snaží dosahovat opakováním známých situací a rituálů, při kterých se cítí bezpečně. Motivovat je k vykonání nějaké [...]

Pozdrav zo Slovenska

Rubriky: Komunita, Naše příběhy

Pozdrav zo Slovenska thumbnail

Som učiteľka v autisitckej triede v Ružomberku,kde máme 4 deti. Nakoľko aj naše deti majú veľmi radi techniku, rozhodla som sa v šk. roku 2013/2014 zapojiť do projektu iPads pre učiteľov. Do projektu som išla s plným nasadením a očakávaniami, čo je iPad, ako funguje, ako sa môže využiť v škole na vyučovaní. Bola som [...]

Jdeme k zubaři

Rubriky: Speciální potřeby

Jdeme k zubaři thumbnail

Nabízím přehled aplikací, které můžete využít pro seznámení (nejen) autistických dětí s prostředím zubní ordinace a tak eliminovat strach z návštěvy zubaře. Aplikace na téma stomatologie: PEPI BATH- velmi oblíbená aplikace pro nejmenší děti, ve které se můžeš na holčičce či chlapci seznámit se základními hygienickými návyky. Můžeš si vyzkoušet, jak si vyčistit zuby, umýt [...]

Rubriky: Komunita

Kolem dokola thumbnail

Přidáváme se k mnoha zemím i jednotlivcům, kteří 2. dubna společně oslaví již 6. Světový den porozumění autismu. Modré světlo by společně s osvětou mělo upozornit na potřebu včasné diagnostiky a intervence u dětí s tímto celou osobnost ovlivňujícím postižením. Mnoho firem, zabývajících se vývojem aplikací pro děti se speciálními potřebami, také tento den zlevňuje [...]

Rubriky: Speciální potřeby

Kolem dokola thumbnail

Token Board   Token Board je aplikace, kde si můžeme nastavit odměny. Vložit můžeme 1-2 fotografie/obrázky pro jeden úkol. Úkolů můžeme mít víc. Děti díky žetonům vidí, jak mají daleko k dosažení cíle – odměny. Můžeme si vybrat ze 17 žetonů, z 16 pozadí a také můžeme nastavit zvuky, které oznamují splnění úkolu. Aplikace je [...]

Rubriky: Články, Komunikace, Přehledy, Speciální potřeby

Kolem dokola thumbnail

Nejen pro děti s problémy v komunikaci jsou dobré různé formy “mluvících fotoalb” a zážitkových deníků (storyboard), které jim pomohou zapamatovat si různé události a seznámit s nimi ostatní. Dají se využít pro zdokumentování aktivit dítěte třeba o víkendu, děti s problematickou komunikací tak budou moci ostatním ukázat, co prožili. Vše pomáhá rozvoji slovní zásoby [...]

Emoce, sociální dovednosti

Rubriky: Komunikace, Přehledy, Speciální potřeby

Kolem dokola thumbnail

Speciálních aplikací přímo určených pro děti a dospělé s PAS je velké množství, ne všechny jdou využít v angličtině, ale je možné je brát jako inspiraci. Velmi přehledná je pro tyto účely aplikace AutismApps, kde se dají sledovat vhodné aplikace, rozdělené podle témat. Přehled aplikací, které mohou dětem s PAS pomoci k pochopení a vyjádření [...]